ردیاب "مگا ال.دی.ار"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “مگا ال.دی.ار”

ردیاب “مگا ال.دی.ار” دارای برد و عمق متوسط.این ردیاب، از دو روش یا تکنولوژی برای طلا یابی استفاده مینماید. الکترواستاتیک […]