ردیاب لیزراسکن "دی.آی.اس300"
دستگاه های ردیاب

ردیاب لیزراسکن “دی.آی.اس300”

محصول امریکا با ۵۰۰متر شعاع و ۱۲متر عمق.اساس کارکرد سیستم بر اساس امواج اشعه لیزر زمین با جریان بالا. مناسب […]