ردیاب صوتی و تعیین عمق دقیق "بی.ار-گلد استپ"
دستگاه های ردیاب

ردیاب صوتی “بی.ار-گلد استپ”

محصول امریکا با ۱۰۰۰متر قدرت شعاع زنی و ۳۰متر عمق. از جمله خصوصیات مهم این ردیاب داشتن سنسور مخصوص صوت […]