ردیاب صوتی "اسپارک"
دستگاه های ردیاب

ردیاب صوتی “اسپارک”

شعاع عملکرد ۲۰۰متر و عمق کاوش ۱۰متر. جرقه دستگاه در یافتن اهداف قدیمی و طلا بصورت صوتی در سنجش از […]