ردیاب "دی.آر"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “دی.آر”

⬅️دارای شعاع عملکرد ۵۰۰متر ⬅️عمق کاوش ۸متر ⬅️دارای ۸۰ سی سی مواد رادیواکتیو درون دسته ها ⬅️دارای خوراک جیوه درون […]