ردیاب دیجیتال ال.دی.ایکس
دستگاه های ردیاب

ردیاب دیجیتال ال.دی.ایکس

این ردیاب بیشترین تخصصش در طلایابی است. البته میتواند سایر فلزات غیر آهنی را هم پیدا نماید، ولی با قدرت […]