ردیاب جی.آر100
دستگاه های ردیاب

ردیاب جی.آر100

این ردیاب انتنی و محصول سال2016 با شعاع عملکرد ۵۰۰متر و عمق ۳۰متر. این سیستم برای ردیابی فلزات باارزش و […]