ردیاب تی.اف.آر
دستگاه های ردیاب

ردیاب تی.اف.آر

با شعاع ۵۰۰متر و عمق ۸متر. از ردیاب تی اف آر میتوان در پیدا کردن و یافتن طلا و نقره […]