دستگاه های ردیاب

ردیاب تصویری “ار.تی-دلوکس”

محصول شرکت جم الکترونیک امریکا با شعاع 2000 متر و عمق 6 متر. اولین ردیاب تصویری جهان با سیستم کارکرد […]