ردیاب پیشرفته "ترانسمیترال.دی.ال"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “ترانسمیترال.دی.ال”

شعاع عملکرد این ردیاب بالای ۳کیلومتر و عمق کاووش حدود ۵۰متر. سیستمی فوق العاده و پیشرفته ترین ردیابی که تا […]