ردیاب انتنی خوراکی "اپولووان"
دستگاه های ردیاب

ردیاب انتنی خوراکی “اپولووان”

دارای قدرت شعاع زنی ۵۰۰متر و عمق ۱۰متر.سبک و کارایی عالی با بدنه ابکاری شده. درصورتی که هدف طلایابی باشه […]