ردیاب آنتنی "ای ایکس پی1000"
دستگاه های ردیاب

ردیاب آنتنی “ای ایکس پی1000”

دارای شعاع ۱۵۰۰متر و عمق ۲۵متر. از جمله ردیابهایی است که از دو قسمت فرستنده و گیرنده سیگنال تشکیل شده […]