رادار-اسکنر "نیمفیس" جی.پی.ار
دستگاه های تصویری

رادار-اسکنر “نیمفیس” جی.پی.ار

محصول کشور روسیه با عمق 10متر. این سیستم دارای 14 فرکانس کاری از 2.5 تا 250 KHZ است. کلیه دیتا […]