دستگاه چرخدار فایندار GPR
دستگاه های تصویری

سیستم چرخدار طلایاب “فایندار GPR”

محصول کانادا با 15 متر عمق واقعی.از مشخصات بارز: 1-در دفینه یابی و کاوش های باستانشناسی حرفه ای بسیار ایده […]