سیستم تصویری جی پی آر "او کی او3"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری جی پی آر “او کی او3”

محصول روسیه با عمق ۱۵متر. از این جی پی آر میتوان در موارد مختلفی استفاده نمود. سیستمهای جی پی آر […]