دستگاه های تصویری

سیستم تصویری دوحالته “دیسکاوری یو.اس.ا”

محصول شرکت اکیوریت لوکاتورس امریکا با عمق ۲۰متر واقعی. اسکن گیری انلاین از هدف بصورت کاملا زنده و واقعی.قابلیت تفکیک […]