دستگاه "مگنتومتر ام جی200"
دستگاه های پالسی

دستگاه “مگنتومتر ام جی200”

محصول روسیه که از آن برای یافتن اهداف فلزی سطحی و عمقی اسفاده میشود. با این دستگاه مگنتومتر میتوان گروه […]