دستگاه فلزیاب GOLDEN SENS
دستگاه های پالسی

دستگاه فلزیاب GOLDEN SENS

محصول سال 2013 شرکت NOKTA ترکیه سیستم کا رکرد پالس القائی PI تفکیک فلزات به صورت آهن و غیرآهن توانائی […]