دستگاه فلزیاب F70
دستگاه های پالسی

دستگاه فلزیاب F70

محصول سال 2013 شرکت FISHER آمریکا فلزیاب F70 دارای سیستم کارکرد امواج فرکانس پائین VLF می باشد. فرکانس خروجی KH13 […]