دستگاه فلزیاب پالسی "فیشر.اف75"
دستگاه های پالسی

دستگاه فلزیاب پالسی “فیشر.اف75”

محصول شرکت فیشر امریکا با عمق کاوش دو متر. مشخصات کلی دستگاه عبارتند از: سیستم کارکرد امواج صوتی TR گیرنده […]