دستگاه های ردیاب

دستگاه فلزیاب مادر لود لوکیتور محصول تریجرناو آمریکا

  وقتی یک سیگنال فرکانس پایین قوی از طریق زمین و از یک پروب به پروب دیگر منتقل می گردد […]