دستگاه های پالسی

دستگاه فلزیاب سورف مستر پی آی محصول وایتس انگستان

دستگاه فلزیاب Surfmaster PI Surfmaster PIبرای زمین های بدقلق ساحل طراحی شده است، Surfmaster با میدان دوگانه روشن کردن و […]