مگاتک پروایکس نیو۲۰۱۷
دستگاه های ردیاب

دستگاه سه کاره “مگاتک پروایکس نیو۲۰۱۷”

محصول انگلیس با شعاع عملکرد ۲۰۰۰متر و عمق نفوذ ۲۵متر. سیستمی کامل دارای قدرت پردازش سریع و همزمان قابلیت ردگیری […]