دستگاه تصویری دامینیتور پرو"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “دامنیتور پرو”

محصول شرکت اکیوریت لوکیتورز امریکا با عمق نفوذ ۵۰متر و عمق فلزات ۳۵متر. دارای 16 سنسور برای نمایش اهداف زیر […]