سنگ یشم
سنگ های قیمتی

خواص سنگ یشم

یشم برای التهاب کلیه و سنگ کلیه مفید است. این سنگ بسیار مقاوم و محکم بوده و رنگ آن از سبزی […]