آثارشناسی گنج

سنگاب در گنج یابی

در بسیاری از مکان های ایران  از این سنگاب برای نشانه دفینه استفاده می شد چرا که به دلیل سنگینی […]