تله مکانیکی
آثارشناسی گنج

آشنایی با تله های زمینی در گنج یابی

فهم چگونگی مکانیزم این تله خیلی ساده می باشد. روی کف ساختگی زمین، وزن نصب شده، هنگامی که به طرف […]