سکه اشرفی
آثارشناسی گنج

سکه اشرفی طلا

در برخی از حفاری ها دوستان به سکه هایی می رسند که به آنها اشرفی می گویند ولی در این […]