سیستم چرخدار "یوتیلیتی 500series "
دستگاه های تصویری

سیستم چرخدار “یوتیلیتی 500series “

محصول شرکت یو.اس رادار امریکا با 5متر عمق واقعی.مشخصات بارز: 1-با بهره گیری از فرکانس 900 تا 1000 مگاهرتز جی.پی.ار […]