نقطه زن استرلینگ
دستگاه های تصویری

سیستم نقطه زن جی.پی.آر “استرلینگ”

محصول انگلستان با عمق کاوش  ۶متر.عملکرد سیستم جی.پی.آر بوده و میتوان در زمینه های زیادی از جمله کارهای باستان شناسی […]