آشنایی با تله های زمینی در گنج یابی

فهم چگونگی مکانیزم این تله خیلی ساده می باشد. روی کف ساختگی زمین، وزن نصب شده، هنگامی که به طرف دیگر نصب شود، کف ساختگی تعادلش را از دست می دهد. معمولا این تعادل برای وزن 45 کیلو آماده می شود. وزن این تعادل، به شکل و بزرگی اتاق پایینی بستگی دارد. نمادهای مربوط به این تله، در قسمتهای بالایی دیوارها یافته می شود. و تله در فاصله چند قدمی نماد پیدا میشود. تله روی کف زمین به گونه ای ساخته شده است که دهانه های آن مشاهده نشود.اگر با دقت نگاه شود ترک خوردگی ها مشخص می شوند. این گونه تله ها در هر جای دنیا قابل یافت می باشد.

تله مکانیکی

یکی از جستجوگران گنج وقتی به دیدار دوستانش آمده بود، جستجوهایش را اینگونه تعریف کرده بود :
هنگامی که آنجا بودم، در اطراف جستجویی انجام دادم، بعد از چند روز جستجو تخته سنگهایی پیدا کردم که رویشان نشانه وجود داشت، پس از کاوش دقیق، به نشانه مار و دایره رسیدم. تعدادی از مارها پایین را نشان می دادند و تعدادی هم حلقوی شکل بودند. خیلی کنجکاو شدم، و تمامی تخته سنگ های اطراف را بررسی کردم. در چندمتر پایین تر از این مارها و حلقه ها، تخته سنگ عجیبی دیدم. کاملا مشخص بود که به تخته سنگ هایی که در طبیعت وجود داشتند شباهتی نداشت. روی تخته سنگ سایه یک انسان تراشیده شده بود، و سایه حالتی داشت که انگار خم شده و به تخته سنگ تکیه داده و در حال هل دادن آن می باشد. ماهیچه های دست و پای سایه مشخص تر بود. در دست چپش، یک بریدگی تراشیده شده بود.
چند روز بعد، در شیب یک تپه که اطرافش با پوشش گیاهی بزرگی پوشیده شده بود، محلی پیدا کردم که در آنجا سنگ ریزه ها و ریختگی هایی وجود داشت. این منطقه طبیعی نبود. )در 45 متری سمت چپ نشانه سایه انسانی قرار داشت که پیدا کرده بودم.( پاکسازی سنگ ریزه ها و گیاهان، چند روز وقتم را گرفت. در زیر سنگ ریزه ها، یک تله فعال مرگ وجود داشت. به فهم اینکه چگونه تله ایی بوده و چگونه کار می کند مشغول شدم. (پس از این که این عکس گرفته شد، انسانهایی که در این منطقه کار می کردند، تصمیم گرفتند که تخته سنگ ها را از بالا به پایین چرخانده و تله را غیرفعال کنند.)وقتی به عکس تله مرگ نگاه می شود، تخته سنگ های کوچکی را می بینیم که تخته سنگ بسیار بزرگ را پشتیبانی می کنند. )عکس 1(، به زیر تخته سنگ بزرگ، تخته سنگ های کوچک فشرده شده، و طوری طراحی شده که اگر تخته سنگ های کوچک برداشته شوند، تخته سنگ بزرگ به حرکت در بیاید. در آن واحد، با پنهان کردن قسمت مقابلش با تخته سنگ های کوچک، تله اصلی و بزرگتر در جلوی غار پنهان شده است.
تخته سنگ شماره 2، برای پشتیبانی از تخته سنگ بزرگ، در سمت راست تخته سنگ تله، فشرده شده است.
در عکس دوم، به تخته سنگ با دقت نگاه کنیم، آن را با تخته سنگ های دیگر موجود در عکس مقایسه کنیم، آیا تفاوتهایی روی آن، نظر شما را جلب نمی کند؟ بار دیگر نگاه کنید، طرف جلوی تخته سنگ، با دقت به شکل سر یا صورت انسان نقش بندی شده است. به آن دوباره نگاه کنید، به سایه ها و نقاط عجیب موجود در تخته سنگ دوباره نگاه کنید. چهره را می توانید مشاهده کنید؟
مطمئنم که پیدا کردن این تله و تعریف کردن آن برای شما، به اطلاعات جستجوگری شما یاری رسانده است. در هنگام جستجوی تخته سنگهای تراشیده شده، ماسک مرگ ممکن است پیدا شود. مثلا این ماسکهای مرگ، در هندوستان خیلی استفاده شده است. در هند قدیم به دلیل اینکه باور داشتند این ماسک ها بد و شوم می باشند، شخصی که دفینه را در غار پنهان می کرد، در ورودی غار این ماسک مرگ را می تراشید، و به این ترتیب دفینه را از آنها حفاظت می کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا