Home Tag Archives: پلمپ دفینه

Tag Archives: پلمپ دفینه

پلمپ دفینه

پلمپ و درب کاذب و فریب در دفینه یابی

در طبیعت بخصوص در مکان های کوهستانی درب های پلمپ زیادی دیده می شود که نظر هر بیننده ای را به خودش جلب می کند و افراد اکثرا فکر می کنند با بازکردن آن درب به گنج و دفینه بزرگ می رسند در صورتی که چنین نیست و بعد از گشودن آن پلمپ فقط با سنگ و کوه برخورد می …

شناخت انواع پلمپ و روش باز کردن آن

  دنیای باستان شناسی و گنج و کشف دفینه مملو از شگفتی های فراوان و نمادهای مختلف گمراه کننده و یا هشدار دهنده است که اگر به آنها توجه نشود ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد . یکی از مشکلات و مسائل مربوط به گنج یابی ، پلمپ دفینه ها و مسیر رسیدن به زیرخاکی و عتیقه است . …

e3

مطلب تصادفی

error: Content is protected !!