Home Tag Archives: اشیای عتیقه

Tag Archives: اشیای عتیقه

روش نگهداری از سکه های داخل خمره بعد از حفاری

ارزش هر شی باستانی بر قدمت آن است و کارشناسان و باستان شناسان عمر اشیای عتیقه را از تست کربن ظاهر آن تشخیص می دهند به همین دلیل از تمیز کردن پاتین روی آن خود داری کنید .چون سکه می تواند اطلاع بسیاری پیرامون محل حفاری در اختیار بگذارد  به همین دلیل سعی کنید بر وسوسه ی تمیز کردن چنین …

با ما باشید

مطالب اخیر

Load more